Instal·lar Mac OS El Capitan a vmware en Windows 7

Hola!

Hui toca explicar cóm instal·lar ‘El Capitán” a una màquina virtual. Explicaré el que m’ha funcionat a mi, ja que també hi ha per ahí altres formes que a mi no m’han funcionat (extreure una imatge per passar-la a ISO,…).  Ho he fet tenint de Host el Windows 7, supose que per a Linux i altres Windows també valdrà.

Es necessita:

  • Vmware Workstation 12 player.
  • Un pc de la poma rosegada (d’algun amic, parent, …).
  • Unlocker 2.0.8
  • Un USB de 8Gb mínim (es perdrà tota la info que tingues en ell).

Una vegada instal·lat el vmware es descarrega des d’ací el Unlocker 2.0.8. Et tens que registrar al fórum per a poder descarregar-te el fitxer. S’executa l’instal·lador com a administrador (el vmware el tanques abans), i quan tornes a obrir el vmware i intentes crear una nova màquina virtual ja eixirà la opció d’escollir el S.O. d’Apple

Ara anem a fer-nos amb l’instal·lador del S.O., a un pc Mac ens baixe’m del AppStore la nova versió del O.S. (El capitán) i una vegada baixada (sense instal·lar-la) executem el següent:

  • Una vegada connectat el USB obrim un Terminal (consola) i executem:
df -h

Ens mostrarà per pantalla les unitats muntades, el tamany de cada unitat i el path del volum, per exemple /Volumes/USBExtern.

  • Ara executem:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USBExtern --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction

Recordar cambiar /Volumes/USBExtern pel que ens ixca al pas anterior. Ara estarà un ratet creant el sistema i quan acabe ja tenim l’usb preparat.

Ara al vmware creem una nova màquina indicant que volem un Apple Mac OS X i la versió OS X 10.11, connectem el USB i iniciem. Ens dèmanarà permís per a conectar el USB a la màquina virtual, acceptem i a partir d’ací ja és instal·lar el S.O.. Si no demana no passa res, anem a les icones del que hi ha connectat, botó dret i “connectar”, reiniciem la màquina amb ctrl+alt+ins i ja ens ho agarrarà.

Està contat un poc per damunt però la idea està clara. Amb el unlocker habilites el vmware per a suportar el Mac OS X, amb el terminal crees un USB bootable amb la instal·lació del S.O. i després sols queda arrancar des del USB amb la màquina virtual.

Després et tindràs que crear un ID d’Apple per a tindre les facilitats del seu sistema.

Ah! Amb i5, 4Gb de RAM i 80Gb de HDD El capitán es comporta més o menys be.

Instal·lar vmware server al Debian

Ací faig una breu explicació sobre com slolucionar l’error que m’ha eixit mentre intentava instal·lar el vmware server 2 al debian, després de fotre’m la partició del Ubuntu sense voler he decidit instal·lar-me el debian (ja no m’en recordava el que era un linux de veritat, jajaja) i, com no, he tingut que configurar a ma la gràfica i la wifi. I mentre estic escrivint m’acabe de donar compte que la webcam segurament tampoc estarà configurada…

Al intentar instal·lar el vmware server 2 m’he trobat en un error que no sabia com eixir d’ell, prèviament ja havia instal·lat el make, build-essentials, gcc i g++ (un dels dos sobra però no se quin…) els headers del linux que utilitze…. i eixia el següent error:

/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c: In function ‘LinuxDriverSyncCallOnEachCPU’:
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1423: error: too many arguments to function ‘smp_call_function’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c: In function ‘LinuxDriver_Ioctl’:
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1987: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘euid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1987: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘uid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1988: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘fsuid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1988: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘uid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1989: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘egid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1989: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘gid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1990: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘fsgid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:1990: error: ‘struct task_struct’ has no member named ‘gid’
/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.c:2007: error: too many arguments to function ‘smp_call_function’
make[2]: *** [/tmp/vmware-config0/vmmon-only/linux/driver.o] Fehler 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config0/vmmon-only] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.29′
make: *** [vmmon.ko] Fehler 2
make: Leaving directory `/tmp/vmware-config0/vmmon-only’
Unable to build the vmmon module.

For more information on how to troubleshoot module-related problems, please
visit our Web site at “http://www.vmware.com/go/unsup-linux-products” and
“http://www.vmware.com/go/unsup-linux-tools”.

Execution aborted.

He googlejat i ràpidament he trobat aquesta solució:

– S’instal·la però no s’executa la configuració

– Es baixa l’arxiu http://www.saarlinux.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/vmware-server-modules-2629tar.gz

– Es guarda tot el que hi ha a /usr/lib/vmware/modules/source en un altre lloc (per si les mosques)

– Es descomprimix l’arxiu baixat en /usr/lib/vmware/modules/source

– S’executa el configurador (vmware-config.pl)

I així ja es pot instal·lar el vmware server 2

Font d’informació:

http://www.saarlinux.de/blog/?p=5