TIPS! jeje

Com ja fa temps que no escric res… vaig a escriure un parell de ‘tips’ que m’han ajudat a mi. Un va sobre el Adobe Reader i els documents en xarxa i l’altre sobre les pestanyes de l’interne explorer (en aquest cas la versió 9 encara que en la web diu que val per al 8)

Adobe Reader i pdf’s en xarxa

En algunes xarxes obrir pdf’s pot tardar molt (i tancar-los també!), jo em pensava que era per culpa de la xarxa…. i no, no és per culpa de la xarxa ja que altres documents si que s’obrin normal. És per culpa de la configuració del propi Adobe, deshabilitant un parell d’opcions farem que puga obrir documents en xarxa igual de ràpid que en local (sense contar el que tarde de descarregar-se’ls, clar).

Les Opcions a deshabilitar són 2: – Edición -> Preferencias -> General -> “Activar modo protegido al iniciar” – Edición -> Preferencias -> 3D y multimedia -> “habilitar procesamiento de hardware para tarjetas de video heredadas”

La segon opció és la que millora més el temps d’obertura i tancament de fitxers, per si voleu dixar-se el mode segur activat (no se que passa si el tens activat ni si el tens desactivat)

Pestanyes al Internet Explorer

Alguna vegada us ha passat que voleu obrir links en noves pestanyes i s’obri la pestanya però no el link? es queda en blanc! donc et porte la solució, és tant fàcil com escriure el següent en un bloc de notes, guardar amb el nom “registre.reg” i ejecutar-lo (si no tens drets d’administrador no podràs) i arreglat!

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{79EAC9C5-BAF9-11CE-8C82-00AA004BA90B}]
@="IHlinkFrame"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{79EAC9C5-BAF9-11CE-8C82-00AA004BA90B}\NumMethods]
@="8"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{79EAC9C5-BAF9-11CE-8C82-00AA004BA90B}\ProxyStubClsid32]
@="{A4A1A128-768F-41E0-BF75-E4FDDD701CBA}"

Aquesta informació l’he trobat a http://support.microsoft.com/kb/2509814/es. La info del adobe no ho recorde ja on ho vaig trobar, sols recorde que vaig tindre que investigar molt molt molt fins trobar-ho